THE TELL TALE [HEART]
...der Technik :D

Marian sagt:
A wie Akkumulator
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
B wie Beamer
Marian sagt:
C wie CPU
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
D wie Drucker
Marian sagt:
E wie Elektrik
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
F wie Flutlicht
Marian sagt:
G wie GigaHertz
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
H wie Hydraulik
Marian sagt:
I wie Intel XD
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
J wie Joule --> KiloJoule
Marian sagt:
K wie Kristal (SiliziumKristal)
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
L wie Lampe (Glüh(sch)lampe) xD
Marian sagt:
M wie Mikrometer XD
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
N wie NanoMeter
Marian sagt:
O wie OpenSource
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
P wie PhotoShop *löl*
Marian sagt:
Q wie Quartz
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
R wie Roller
Marian sagt:
S wie Schalter
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
T wie Telefon
Marian sagt:
U wie Ultraviolet
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
V wie Verstärker
Marian sagt:
W wie Winkel
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
X wie Xenon
Marian sagt:
Y wie Y in einer Mathematischen Gleichung als Variable XD
Jennüü Doppel Üü xD... sagt:
Z wie Zylinder
23.4.08 23:35


[erste Seite] [eine Seite zurück]  [eine Seite weiter]


Gratis bloggen bei
myblog.de